[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2
       
รายละเอียด : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอแนะร่างรายละเอียดแบบรูปรายการ และราคากลางสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
       
ประเภทข่าว : อาคารสถานที่ / พัสดุ จำนวนผู้อ่าน : 105  
         
เวลา : 10:36:20 วันที่ : 15 พ.ย. 2561  
         
เอกสารประกอบข่าว : [ ดาวโหลด ]