[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิ
       
รายละเอียด : เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอลโทรลเลอร์
       
ประเภทข่าว : อาคารสถานที่ / พัสดุ จำนวนผู้อ่าน : 58  
         
เวลา : 18:41:49 วันที่ : 25 ต.ค. 2561  
         
เอกสารประกอบข่าว : [ ดาวโหลด ]