[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : ประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอลโทรลเลอร์
       
รายละเอียด : ประชาพิจารณ์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอลโทรลเลอร์
       
ประเภทข่าว : อาคารสถานที่ / พัสดุ จำนวนผู้อ่าน : 61  
         
เวลา : 13:51:05 วันที่ : 16 ต.ค. 2561  
         
เอกสารประกอบข่าว : [ ดาวโหลด ]