[ แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ]


หัวข้อข่าว : แบบฟอร์มขาดเรียนของนักเรียน-นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง80%
       
รายละเอียด : แจ้งคณะครูทุกท่าน ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขาดเรียนของนักเรียน-นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง80% และส่งข้อมูลที่งานวัดผลและประเมินผลโดยการพิมพ์และปริ้นส่งภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยนะครับ
       
ประเภทข่าว : วิชาการ จำนวนผู้อ่าน : 300  
         
เวลา : 09:43:14 วันที่ : 03 ก.พ. 2559  
         
เอกสารประกอบข่าว : [ ดาวโหลด ]